Reflexions sobre el treball en col·lectivitat versus treball en equip

Casella de sortida dels horts Pla i Armengol: Març de 2019. Tenim un projecte i moltes il·lusions, unes parcel·les comunitàries que treballarem entre totes seguint les indicacions de la comissió tècnica: ara toca regar, ara farem planters i ara netejarem el lavabo.  És una manera d’organitzar-nos que podríem qualificar de «treball col·lectiu o en col·lectivitat». Tothom fa de tot, el que és necessari en aquell moment.

Amb el temps comencen a sorgir diferents necessitats que donen lloc a la formació d’equips de treball més especialitzats. Cal que un equip s’ocupi de construir uns compostadors i de fer un seguiment de tot el procés de compostatge i cal que un altre equip es preocupi de recollir llavors, de classificar-les i preparar els planters per a la següent temporada. A més, surt un tercer grup que s’encarrega de les parades de crestall, el sistema de cultiu de les parcel·les 2-6 que es caracteritza per un major rendiment dels conreus i aprofitament de l’aigua.

L’equip de llavors i planters:

Paral·lelament, continuen funcionant les comissions, bàsiques per sostenir tot el sistema dels horts en diversos aspectes: l’econòmic, la difusió de notícies i novetats, la preservació dels valors del projecte, la difusió de coneixement, l’organització d’esdeveniments, l’organització d’assemblees, la gestió administrativa dels socis i sòcies, la convocatòria d’actes.

A continuació, presentem una taula on intentem resumir els aspectes que considerem més positius (+) i negatius (–) del treball en l’hort en col·lectivitat o en equip.

Característiques Treball en col·lectivitat Equips de treball
Pressa de decisions Les decisions provenen de la comissió tècnica. Les decisions es prenen en el grup de treball i es traslladen a la tècnica.
Realització de tasques -S’aprèn a fer tasques molt diverses.

-Algunes persones poden sentir-se una mica perdudes si no tenen un acompanyament tècnic.

-La seva realització pot dependre del coneixement tècnic d’algunes persones.

-Algunes persones poden sentir-se més còmodes treballant en grups petits i amb persones que ja coneixen.

 

Difusió del coneixement S’encarrega la comissió tècnica. + possibilitat d’empoderament per part de les persones que formen l’equip.
Especialització –  (feines més globals) + (pot fer perdre una visió de conjunt)
Mobilitat/socialització a l’hort + Pot afavorir l’intercanvi entre persones molt diverses. -Pot comportar que els grups es tanquin en ells mateixos. Hauria d’haver-hi una rotació.

 

Flexibilitat horària +

 

Autors i autores: Kim L i Carolina M

0