Assemblea General 18/6/2021

La primera assemblea presencial a l’hort des de març de 2020 va reunir quaranta cinc persones sòcies. Es van exposar tres debats importants i es va establir un acord pràctic.

El primer debat va girar al voltant d’un tema formal com és la renovació de la Junta de l’Associació, però que va remetre als principis fundacionals que figuren en el nostre projecte de gestió de l’hort municipal. Fugir d’estructures verticals i abordar un tràmit necessari (la renovació de la Junta) per poder fer gestions (obertura d’un compte bancari, certificat digital, etc.) així com la forma d’escollir la junta va ser el nucli del debat.
Finalment van sortir sis persones com a membres de la nova junta i en la primera reunió distribuiran els càrrecs obligats: presidència, secretaria i tresoreria.
A continuació es va tractar el document de Patrimoni pel qual ens cedeix la gestió de l’hort per dos anys, prorrogables a dos més, amb la voluntat unànime de rebutjar aquesta limitació temporal absurda i negociar amb el Districte un nou reglament que respecti els acords anteriors i doni la oportunitat d’aconseguir més coses.
El tercer debat va versar sobre la proposta de la “Comissió Rotació i Compromís” per crear la figura de l’Amiga (amic) de l’Hort Pla i Armengol, per donar cabuda a persones que volen donar suport o col·laborar però no disposen de temps per implicar-s’hi permanentment.
Després d’un ampli torn d’intervencions i per manca de temps es va tancar el debat, ja que es farà una assemblea monogràfica per decidir.
Finalment, es va plantejar la urgència i conveniència de comprar, un cop hi hagi fons suficients, una màquina trituradora de branques i residus vegetals per poder fer compost.
Es va acordar, per unanimitat, fer aquesta compra, que tindrà un cost estimat d’entre 550 i 600 euros.

0