Escoles a l’Hort. Memòria curs 2020/21

La Comissió Pedagògica va engegar el projecte de convidar escoles als Horts aquest passat curs 2020-21, esdevenint en una activitat valorada molt positivament tant a nivell intern com per part de les i els visitants. A causa de la pandèmia, l’activitat es va iniciar més tard del que es pretenia, però es van aconseguir mantenir les visites setmanalment tots els dimarts en horari matinal des del 9 de febrer de 2021 fins al 8 de juny.

En total han vingut a l’Hort vuit centres educatius: sis escoles (infantil i primària), un institut i una escola d’educació especial, sumant un total de 468 alumnes.

Els centres participants han valorat positivament poder comptar amb un hort comunitari, molt a prop seu, on els infants han pogut veure i conèixer de primera mà tot el que fem: banc de llavors, conreus, compostatge, reg, plantes aromàtiques, etc. A més, s’han ofert visites segons la demanda dels centres, des de les més generals fins a algunes de més específiques entorn a ítems concrets que l’escola volia treballar.

Així, la Comissió Pedagògica considera un èxit el fet d’haver contribuït a obrir l’Hort a les escoles i haver pogut compartir el nostre projecte, tot donant-lo a conèixer a infants i joves del districte.

1+