Taller de BiocharEl passat 5 de desembre vam aprendre a fer Biochar, un carbó vegetal que enriqueix el terra i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

Què és el biochar?

És un carbó vegetal destinat a millorar les propietats del sòl. S’obté a través de biomassa (fusta) que ha tingut un procés de piròlisi o carbonització a baixa temperatura (entre 450º i 700º).

Per què utilitzar biochar?

Són diverses les propietats que podem obtenir amb biochar. Essencialment, potencia l’activitat dels microorganismes beneficiosos pel sòl, fent que aquest sigui més fèrtil. És important destacar la seva alta retenció hídrica, ja que la gran proporció de carboni orgànic el fa porós, fent d’esponja que reté l’aigüa i nutrients del terra. Donat el seu caràcter alcalí, pot ser un corrector  de pH per a terres àcids. Aquesta alcalinitat també el fa un bon desinfectant que ajuda al control de plagues. La seva capacitat per absorbir contaminants el fan útil com a filtre d’aigua. El carboni que les plantes han retirat de l’atmosfera es transforma durant la carbonització en una estructura més estable, evitant que aquest retorni a l’atmosfera en forma de CO2. Per aquesta raó, se’l considera una eina per mitigar el canvi climàtic.

Com es fa?

Per començar, necessitarem un bidó metàl·lic amb una xemeneia i foradat per la part inferior i al centre per permetre el fluxe d’aire. A l’interior del bidó, hi ficarem la fusta (en el taller vam utilitzar restes de poda). L’encendrem. A mida que es vagi escalfant el bidó, veurem que va canviant de color, de l’òxid original al negre. Aquesta espècie de termòmetre visual ens permet seguir la línia de crema que descendeix fins a la part inferior del barril. Quan el bidó estigui completament negre, el podrem destapar i porcedirem a apagar el foc. Abocarem el contingut sobre una superfície metàl·lica i el refredarem amb aigua. Un cop fred, en farem trossets el més petits possibles i ja tindrem el nostre biochar.

0