Projectes. Més que un hort

El projecte de l’Hort Comunitari Pla i Armengol va més enllà del que és estrictament l’hort. Hi ha diverses línies de treball que articulen la singularitat de l’Associació:

Compostatge

En un inici, el projecte va ser plantejat amb una intenció didàctica i pedagògica, però, de manera progressiva, cada cop més associades es van comprometre amb aquesta aventura i ara s’ha plantejat com a quelcom pràctic i útil per al funcionament de l’hort. Actualment comptem amb un total de vuit compostadors (vam començar construint-ne  tres), cadascun d’1 m3 de capacitat. Estan construïts a partir de palets reciclats, els quals han estat recollits per associats de l’hort al barri.

L’objectiu més immediat del projecte és obtenir compost per aconseguir un hort resilient i autosuficient, però també  conscienciar sobre la utilitat i els beneficis del compostatge entre els veïns i veïnes dels barris propers i a tota la ciutat de Barcelona.

Cada dimecres a la tarda fem el taller Hablemos Compost!  És obert a tothom que estigui interessat, socis i no socis.

Pots trobar l’activitat relacionada a aquest projecte en aquest enllaç

Hort d’espontànies

Les plantes espontànies són plantes tradicionals, que els nostres avis i pares consumien en el passat però que ara no estan dins el circuit de consum estàndard. La finalitat és recuperar-les, donar a conèixer les seves propietats, i tornar-les a integrar a la nostra dieta, amb l’objectiu final d’avançar cap a la sobirania alimentària. 

 

Pots trobar l’activitat relacionada a aquest projecte en aquest enllaç

 

 

Banc de llavors i planters

Amb la intenció de ser més autosostenibles possible, es va crear una comisssió que s’encarrega de triar les plantes per a llavor, recuperació de les llavors i preparació de planters, evitant en la mida del possible haver de comprar llavors. Progressivament, s’està aconseguint augmentar la producció pròpia, que actualment és propera al 80% del total.

Pots trobar l’activitat relacionada a aquest projecte en aquest enllaç

 

Comissió pedagògica

La comissió pedagògica organitza visites guiades que donen a conèixer el que es fa a l’Hort, especialment a escoles. Aquestes es fan els dimarts de 10 a 12, comptant que cada visita dura aproximadament una hora.

Pots trobar l’activitat relacionada a aquest projecte en aquest enllaç

 

Hugelkultur

Hugelkultur es una paraula alemanya que vol dir “cultiu en turó” i és una eina molt senzilla i eficaç per a poder reutilitzar i transformar la matèria orgànica que es genera a jardins i parcel·les. Per fer el turó s’utilitza fusta, branques, fulles, cartons, palla i qualsevol altre tipus de matèria orgànica disponible que es cubreix de terra. D’aquesta manera, s’obté un sòl molt rica en nutrients, esponjosa i que reté molt bé la humitat.

No necessita ser regat més que el primer any, ni tampoc fertilitzat, tenint un rendiment aproximat d’entre 10 i 20 anys.

Pots trobar l’activitat relacionada a aquest projecte en aquest enllaç

 

Participació social

La Comissió té com a objectiu fomentar la participació de col·lectius en situació de vulnabilitat del barri, així com promoure valors de solidaritat entre els propis associats. Amb aquest objectiu, es contacta i es treballa en xarxa amb l’administració local, SS.SS, i amb les entitats socials del barri. D’aquest treball en sorgeixen 3 projectes que actualment estan en marxa: Anem a l’hort, collita solidària i Fundació Accem.

Pots trobar l’activitat relacionada a aquest projecte en aquest enllaç