Sobre canyes, cotxinilles i el Bitter Kas

I aquí les canyes sense cotxinilles i ben col·locades!
0