El Projecte

projecte

Introducció

L’any 2013 es va plantejar la idea de fer uns horts urbans a Pla i Armengol (antigament Ravetllat-Pla, i actualment de titularitat pública propietat de l’Ajuntament), idea que es va concretar l’any 2014 en el projecte presentat a l’Ajuntament del Districte per algunes entitats dels barris de districte.

A les entitats promotores del projecte de 2014 ens hem afegit més col·lectius i persones per treballar en el projecte actual dels horts, que amb una superfície cultivable de 1.215 m2, estaran conformats per unes 33 parcel·les (15 de 45 m2 i 18 de 30 m2).

[NOU] Projecte d’Horts Urbans Pla i Armengol [Actualitzat a novembre de 2019

Memòria d’activitats 2021

Memòria d’activitats 2019 (Novembre de 2019)

Principis, valors i objectius

  • L’hort ha de ser un espai de relació, obert al barri, per fer comunitat. Més enllà del treball dels horts i del conreu en si, volem que sigui també un espai amb activitats socials i educatives, un espai de trobada. Es busca afavorir l’intercanvi de coneixement.
  • Ha de ser un espai intergeneracional i amb diversitat quan a les persones que hi participen.
  • Ha d’afavorir la universalitat i ha de ser inclusiu amb les diversitats.
  • La finalitat és fomentar el bé comú; per tant, s’ha de prioritzar la part comuna versus la individual.
  • La presa de decisions de tot el que comporta el funcionament (conrear, activitats socials…) és mitjançant l’assemblearisme, on tothom i totdon té veu.
  • L’objectiu és que sigui el màxim autogestionat possible per la gent que hi participa (ja sigui treballant la terra, ja sigui en tasques de qualsevol altre tipus), intentant tenir també la màxima l’autonomia respecte de l’Administració.
  • La transparència és un dels principis bàsics de la nostra organització.
  • Ha de defensar la consciència mediambiental.
  • Es practica la cultura agroecològica i com a conseqüència, es respecta el calendari de cultiu i de recollita establert per l’assemblea (veure apartat 2).
  • No es permet que cap persona en pugui fer negoci de l’hort ni un ús partidista d’aquest.

Comissions

Als horts ens organitzem per comissions, una manera de funcionar que permet la participació i la implicació de tothom i afavoreix que els horts esdevinguin un espai social i de diàleg. Us animem a apuntar-vos a la comissió que més us interessi, encara que no sigueu experts, l’important és que entre tots i totes aprenem noves coses.